Tjänster

Vi hjälper er med allt inom el-installation

Vad behöver du hjälp med? 

Vår professionella el-installatörer hjälper dig med allt inom el-installation. 

Tjänster

01.

Installation tillbygge

Nybyggnation eller tillbygge? Vi hjälper dig med el-installationen.

02.

Installation värmegolv

Vi utfärdar installation av värmegolv.

03.

Beslysning

Vilken typ av belysning behöver just du? Vi installerar belysning i både privata hem, butik eller företagslokaler.

04.

Kök och badrum

Värmegolv, spotlights eller handdukstork? Vi hjälper dig med säkra el-installationer för ditt kök eller badrum.

05.

Jordfelsbrytare

El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.

För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen. Läs mer här >

Varför jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte. Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte snabbt nog för att skydda den känsliga människokroppen.

Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.

Elsäkerhetsmyndigheten föreskriver att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare installeras exempelvis för uttag i badrum och utomhus. För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.

Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta bör du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år. Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.

 Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer – alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.

OBS! Installation av jordfelsbrytare skall utföras av en behörig elinstallatör. För Din trygghet skall företaget ha en ansvarsförsäkring.
Denna försäkring har alla EIO-företag.

Låt Din elinstallatör gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder t ex att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.

"En jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor"

Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg genom: ​

> höljet på en skadad elapparat – skyddsjordat eller ojordat – till jordad byggnadsdel

> spänningsförande delar inuti elapparat till jordad del

> skadad isolering till skyddsrör för lampkabel eller armatur. Här finns både brand- och olycksfallsrisk vid beröring. Gäller speciellt i äldre elinstallationer med uttorkad ledarisolering.

> en felaktigt inkopplad elapparat, nötningsskadad kabel eller kabel som kommit i kläm i dörröppning eller under matta, skadad av husdjur o s v.

> att vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer

 

Jordfelsbrytaren skyddar inte:

vid strömgenomgång från fas till nolla (om någon sticker in metallföremål i båda hålen i vägguttag). Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.